Faydalı TerimlerSözlüğümüzde taşımacılık ve lojistik alanından tüm terimlerin anlamını bulabileceksiniz.Geçici depo, özet beyan verilmiş ancak gümrükçe onaylanmış bir işlem olmayan veya kullanıma tabi tutulmamış eşyaların depolanması için öngörülen depodur. Geçici depolara, gümrük yetkilerince önceden onaylanmış ve belgelendirilmiş olmalıdır.
Bulgaristan gümrük bölgesine getirilen ithalat işlemleri henüz bitmemiş eşya gümrüğe sunulmasından sonra her hangi bir gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşya, geçici depolanan eşya statüsündedir. Bu tür eşyalar, sadece özel şartlara ve gereksinimlere cevap veren, önceden onaylanmış alanlarda muhafaza edilebilir.
Parsiyel taşımacılık, konteynır, dorse veya yük taşımacılığı için kullanılan başka aracın toplam yük taşıma kapasitesinden veya hacminden daha küçük boyutlardaki birden fazla yükün bir arada taşınmasıdır. Bu durumda nakliye aracı farklı müşterilerin yükleri ile doldurulmaktadır.
Komple taşımacılıkta konteynır, dorse veya yük taşımacılığı için kullanılan başka aracın toplam yük taşıma kapasitesi tek bir müşterinin eşyası ile doldurulur.
Gümrük gözetimi altındaki depo, gümrük makamları tarafından onaylanmış, gümrük denetimi altında olan ve belirli şartlar altında eşyaların depolandığı depodur. Gümrük gözetimi altındaki depolar herkes tarafından eşya depolamak (umumi gümrük gözetimi altındaki depo) için kullanılabileceği gibi, sadece gümrük gözetimi altındaki depo ruhsatının sahibi tarafından eşya depolamak (özel gümrük gözetimi altındaki depo) için kullanılabilir.
Bu rejime belirli şartlar altında belirsiz bir süre için topluluk eşyası ve topluluk dışı eşyalar tabi tutulabilir. Bu rejime tabi tutulan eşyalar ithalat vergilerine, başka vergile ve Avrupa Birliği Ortak Ticaret Politikası tedbirlerine tabi tutulmamaktadır.
Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ülkenin gümrük bölgesi içerisinde bir veya birden fazla işleme faaliyetine tabi tutulmasına izin veren rejimdir.

Ние използваме бисквитки.