Полезни терминиВ нашия речник ще намерите значението на всички термини от сферата на транспорта и логистиката.Временният склад е предназначен за съхраняване на стоки, за които е подаден митнически манифест и които не са получили митническо направление. Временните складове трябва да бъдат предварително одобрени и лицензирани от отговорните митнически органи.
До получаване на митническо направление чуждестранните стоки в България имат статут на временно складирани стоки. Този вид стоки могат да бъдат съхранявани единствено на предварително одобрени от отговорните митническите органи места.
Услугата групажен транспорт представлява групиране на товари, чиито размери са по-малки от общата вместимост на контейнера, ремаркето или на използваното за целта превозно средство. При този начин на транспорт въпросното пространство се запълва изцяло с товара на различни клиенти.
При комплектното транспортиране на товари общата вместимост на контейнера, ремаркето или на използваното за целта превозно средство се изпълва от стока на един клиент.
Митническият склад е одобрено от митническите органи място, което е под митнически контрол и в което могат да се складират стоки при определени условия. Митническите складове могат да се ползват за складиране на стоки от всички лица (обществен митнически склад) или за складиране на стоки от титуляра на разрешение за митническо складиране (частен митнически склад).
Под този режим могат да бъдат поставяни както несъюзни, така и съюзни стоки (при определени условия) за неопределен срок от време. При поставянето на стоките под този режим те не подлежат на вносни мита, други вземания и на мерките на търговската политика на ЕС.
Режим “Активно усъвършенстване” разрешава да бъдат извършени една или повече операции на митническата територия на страната по усъвършенстването на чуждестранни и внесени стоки.

Ние използваме бисквитки.