GENEL GARANTİ

GENEL GARANTİ

AB, Sırbistan ve Türkiye'de transit beyanname için teminat. „ Unisped Ins“ EOOD, AB ve Türkiye hudutlarında ülkedeki transit operasyonların devlet tahsili alacaklarını güvence altına almak için kendi Genel Garantisini sunmaktadır.

 

- T1 için Banka garantileri

- T2 için banka garantileri

Sırbistan ve Türkiye için Ortak Transit ve İhracat Garanti Ücretlerinin Sağlanması.