Митнически услуги

Митнически услуги

Нашият екип от високо квалифицирани специалисти може да Ви предложи комплексно митническо агентиране по желаните от Вас митнически режими за Вашите товари преминаващи през Митница Пловдив.

Вкеси превоз на товари за внос или износ е тясно свързан с митническия контрол на товарите, пресичащи държавните граници. Правилното попълнените митнически документи помагат да се предотврати закъснението на камионите по границите, местата на тръгване и местоназначението и ви позволява да избегнете допълнителни такси и загуби на време.

За качествено и комплексно обслужване на клиентите си предлагаме обезпечаване на транзитните им операции със собствена обща гаранция за транзит, собствен склад под митнически контрол /временен и тип А/ и изготвяне на всички необходими документи. Задълбоченото познаване на митническата нормативна уредба ни позволява да предлагаме оптимално решение за клиента.

На нашия опит са се доверили не малко развиващи се и наложени на пазара фирми.

Освен с професионалната подготовка на служителите и качеството на предлагания продукт сме завоювали доверието на клиентите си и с дискретността си.

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000, сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG.

Членове сме на Българския съюз за митническо и външнотърговско обслужване.

Фирма „Униспед Инс“ представлява в гр.Пловдив Стопанската асоциация в дейността й по изготвяне и заверка на сертификатите на Българската Стопанска Камара за произход на стоки и фактури.

Предлагаме следните услуги:

 • Митническо агентиране
 • Изготвяне на висички видове митнически документи
 • Митническо оформяне на куриерски ипощенски пратки
 • Изготвяне на сертификати за произпод - EUR1
 • Съхраняване на стоки под режим митничесо складиране
 • Обезпечаване на транзитни операции
 • Електронно деклариране
 • Следене и водене на режими активно усъвършенстване
 • EORI регистрация


Митнически услуги и оформяне документи на превозвачи:

 • Митническо представителство по внос, износ и икономически режими.
 • Приключване на ЕХ1 на стоки от ЕС
 • Митническо представителство по откриване и закриване на ТИР Карнет.
 • Подготовка на всички видове транспортни, търговски и митнически документи
 • Консултации по тарифиране , декларарине на стоки митническите учреждения.

 

ОФИС – МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „УНИСПЕД”

Гр. Пловдив 400
Ул. Кукленско шосе №32 А
Тел/факс: +359 32 677 969.
Тел +0359 32 693 669; +359 32 693 975
E-mail: office@unisped.bg