за униспед

Кои сме ние

 „Униспед инс” ЕООД от основаването си до настоящия момент, предлага - комплексно митническо обслужване и представителство, както и пълната гама на спедиторски и логистични услуги на фирми и физически лица, които осъществяват, внос, износ и реекспорт на товари от и за България. Девизът ни е:

 

ВРЕМЕТО Е ПАРИ - ЦЕНЕТЕ И ДВЕТЕ!

Основна дейност - комплексно митническо обслужване и представителство, международна спедиция, логистика и транпорт

  • Митническо посредничество
  • Временен, митнически и свободен склад
  • Превоз на комплексни и групажни товари по шосе, железница и море
  • Претоварвания от и за Близкия Изток и Централна Азия
  • Международна автомобилна спедиция
  • Зaстрахователни услуги

 

Качествено и комплексно обслужване

В дружеството действа система за управление на качеството ИСО 9001-2000, сертифицирана от TUF Nord CERT GmbH & Co.KG.
Членове сме на Българския съюз за митническо и външно-търговско обслужване.