Транспортни услуги

Направете запитване за транспорти услуги

"Униспед инс" ЕООД , предлага транспортни решения с което, ще отпаднат грижите и проблемите Ви ,свързани с движениена вашите товари.

                                      ВРЕМЕТО Е ПАРИ - ЦЕНЕТЕ И ДВЕТЕ!

Нашият екип от специалисти ще намери бързо и оптимално решение на стоящите пред вас логистични задачи.

В областта на автомобилните превози нашите клиенти могат да разчитат на комплектни транспорти от и за Западна и Централна Европа, Турция , Гърция, Скандинавски страни, Великобритания, Прибалтика, страните от ОНД и Близкия изток. Поддържаме постоянен контакт с доказали се във времето фирми автомобилни превозвачи със своята точност и коректност, което ни позволява да предлагаме качествен превоз на оптимални цени.

"Униспед инс" ЕООД, предлага транспортни решения със всички типове контейнери, осигурени от първокласен сервиз на водещи стетовни контейнерни превозвачи. Осъществяваме внос и износ на контейнери от и до основните световни пристанища през Варна  и  Бургас според желанията на нашите клиенти и спецификата на товарите. Предлагаме ежеседмични контейнерни групажни транспорти. С партньорите ни , водещи контейнерни линии и техните агенти от цял свят Ви гарантираме най-ефективните и сигурни решения за превоз на Вашите стоки по море.

Стремежът за съкращаване времето за доставка в резултата на засилващата се конкурентна среда, предопределя използването на въздушен транспорт. В отговор на тези потребности "Униспед инс" ЕООД предлага пълен набор от услуги във въздушния превоз на товари. Ние доставяме стоки до и от всяка точка на света независимо от размера, формата и теглото.