Временно складиране

Униспед инс ЕООД разполага с митнически склад, лицензиран от Агенция "Митници" за икономически режим складиране (Склад Тип А)