Нашия склад в гр. Пловдив е покрит и има площ от 1300 кв. м. За нашите клиенти, освен стандартното съхранение, осигуряваме обработване, товарене, разтоварване, сортиране на пратки, консолидиране на пратки, етикетиране и др.

Склада ни разполага с мотокар 3,5 тона и мотокар 12 тона.

Адрес:
СКЛАД – МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „УНИСПЕД”
Гр. Пловдив 4004
Ул. Кукленско шосе №32 А
Тел/факс: +359 32 677 969.
Тел +0359 32 693 669; +359 32 693 975
E-mail:office@unisped.bg

Склада се намира на територията на Митнически терминал - Пловдив