Митническото складиране е широко използван режим във външнотърговската практика.

Дейността по митническите складове е един от най-успешните инструменти в търговската и фискална политика, даващ възможност на субектите на търгонския оборот за много повече гъвкавост съобразно изискванията и конюктурата на пазара.

В нашия митнически склад, този режим Ви позволява да се поставят и съхраняват чуждестранни стоки, които не се облагат с вносни митни сборове, нито подлежат на мерките на търговската политика т. е предоставя се възможност за отлагане на плащането и прилагането на нетарифните мерки за регулиране /квоти, лимити, лицензи/

ОФИС – МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ „УНИСПЕД”
Гр. Пловдив 400
Ул. Кукленско шосе №32 А
Тел/факс: +359 32 677 969.
Тел +0359 32 693 669; +359 32 693 975
E-mail:office@unisped.bg