Складиране

Складиране и складови операции - Логистичен хъб

Нашия склад в гр. Пловдив е покрит има площ от 1300 кв.м. За нашите клиенти, освен стандартното съхранение, осигуряваме обработване, товарене, разтоварване, сортиране на пратки, консолидиране на пратки, етикетиране и др.

В склада ни могат да се съхраняват стоки на митническо складиране, временно и общностно складиране. Склада е охраняем и поемаме отговорност за складираните стоки, която е напълно покрита от застраховка на спедитора действащ като складов оператор.

Предлагаме складиране на товари на режим митническо и временно складиране, както и складиране на общностни стоки.

В допълнение са налични всички спедиторски услуги свързани със складирането, а именно:

  • Организация и изпълнение на товарене, разтоварване и претоварни операции.
  • Последващо окрупняване и разделяне на товарни партиди.
  • Следене на складови наличности.
  • Изготвяне на митнически и транспортни документи.
  • Доставка до получателя на територията на България.