Обща гаранция

Обща гаранция

Обезпечение на транзитни декларации в ЕС, Сърбия и Турция. Униспед Инс ЕООД предоставя собствена Обща гаранция за обезпечаване на дължимите държавни вземания на транзитни операции в страната, на територията на ЕС и Турция.

- Банкови гаранции за Т1
- Банкови гаранции за Т2

Гарантиране на митни сборове с Обща гаранция по режим транзит и износ за Сърбия и Турция.