Други дейности

Други дейности

  • Консултантски услуги и документи, съпътстващи външно-търговските сделки.
  • Товаро-разтоварни услуги с мотокар 12 тона
  • Претоварване от едно на друго превозно средство с мотокар на нериторията на Митнически терминал гр. Пловдив - товари до 12 тона единия.
  • Преводи и легализация: "Униспед Инс" ЕООД предлага превод от заклети преводачи.