Новини

Логистиката на бъдещето: Най-добрите Startup програми за видимост и проследимост на веригата за доставки


Тази статия е част от поредицата “Логистика на бъдещето”, която разглежда най-иновативните логистични стартъп компании.
Логистичният свят в наши дни може да бъде определен като многостепенна и многостранна система, която допринася значително за увеличаване на ефективността и устойчивостта на веригата за доставки. В този сектор процесите непрекъснато се надграждат като започват да се управляват от нови технологии, свързаните с тях стратегии и бизнес иновации.

Иновативни Решения в Логистиката


Иновативните решения, които навлизат във веригата на доставките (логистиката) трябва да са по-бързи, леснодостъпни и по-ефективни. Наред с това, те трябва да бъдат в съответствие със законовите изисквания в сектора.


Общото във всички транспортни мрежи е относително големият процент от време, в което те работят без необходимата детайлна информация за въздействието на операциите и на околната среда върху товара и превозното средство. Ето защо, при изграждането на веригите за доставки логистичните компании залагат все повече на аналитичните методи, чрез които се описва какво се случва или какво е станало. В това число се включват генерирането на навременни, точни и пълни данни за настъпващите събития в цялата верига за доставки, включително и за статуса на външни партньори.


Тъй като все повече компании по света започват да аутсорсват части от своите вериги за доставки, видимостта и проследимостта стават все по-важни за тях. Забелязва се увеличаване на фирмите, които използват външни източници за части от своите вериги за доставки, като по начин губят контрола върху това, което е част от техните собствени операции.


Новата технология за видимост на веригата за доставки насърчава бързата реакция при необходимостта от промени, като позволява на привилегированите потребители да предприемат действия, да редактират търсенето или да пренасочат доставките.


Стойността на независимите и интегрирани вериги за доставки говори сама за себе си: 90% от участвалите в изследване на автономните вериги за доставка съобщават, че техният пазарен дял се е увеличил значително през изминалата година. Според председателя на глобалния сектор на диверсифицираните индустриални компании Джеф Добс, подобрената видимост на веригата за доставки може значително да подпомогне логистичните операции. „Получаването на информация в реално време за всички нива по веригата за доставки може значително да увеличи скоростта на продажбите, да намали капиталовите разходи и да управлява риска“, каза той. "Преминаването към верига за доставки, ориентирана към подобряване на търсенето, е може би най-важната стъпка, която глобалният производител днес може да предприеме. Повечето проучвания направени в индустрията посочват и класират „видимостта“ във веригата за доставки като един от най-необходимите компоненти в тази сфера. Но въпреки признатата необходимост от интегрирани и прозрачни вериги за доставки, доклад от 2017 г. установи, че близо две трети (63%) от компаниите не използват никаква технология за наблюдение на веригата за доставки.


Предвид този факт, много от големи Startup компании започват да акцентират върху необходимостта от видимост във веригата за доставки, и по този начин се опитват да постигнат по-голяма ефективност в логистичния сектор.
Нека да разгледаме някои от тези технологични предложения на компаниите, които разработват интелигентни решения, за да направят веригата за доставки по-прозрачна, цифрова и рентабилна.

Фирма: ClearMetal
Основатели: Adam Compain, Diego Canales, Will Harvey
Стартиране: 2014
Седалище: Сан Франциско, САЩ
Социални медии: Facebook, LinkedIn
Уебсайт: www.clearmetal.com

ClearMetal е една от забележителните иновативни компании по отношение на видимостта на веригата за доставки, чиято цел е да разреши проблема с данните като предоставя стандартизирани процеси чрез технологична платформа, базирана в облак.

Фирма: Arviem
Основатели: Pieter van de Mheen, Stefan Reidy
Стартиране: 2008
Седалище: Цуг, Швейцаря
Социални медии: Facebook, LinkedIn, Twitter
Уебсайт: www.arviem.com


Тази швейцарска стратегия има за цел да реши предизвикателствата в сектора и залага на видима и интелигентна търговия, като предлага услуги за мониторинг на товари в реално време. Чрез сензори се събират данни за абсолютно всичко - от местоположението до състоянието на стоката до крайната точка на доставка, както и до външни смущения и условия като климат и температура. И тъй като, Arviem може да проследи състоянието на стоките от доставчика до купувача, компанията си позволява да придобие собствеността върху стоките, като междувременно работи с финансови институции, които да ги финансират. Швейцарският стартъп е един от първите в индустрията, който предлага подобна услуга, която може да бъде сериозна заявка за водеща позиция в света на логистиката.

Фирма: FourKites
Основатели: Mathew Joseph Elenjickal

Стартиране: 2014
Седалище: Чикаго, САЩ
Социални медии: Facebook, LinkedIn, Twitter
Уебсайт: www.fourkites.com


Дори години наред след пускането на GPS приложенията в търговска употреба, основните доставчици все още разчитат на телефонните обаждания към превозвачите, за да разберат къде са техните пратки и дали ще бъдат доставени навреме. За да промени този остарял процес в логистиката, FourKites, още от основаването си през 2013 г. се превръща в най-голямата компания, предлагаща иновативна платформа за видимост на веригата за доставки.


Иновативното решение на фирмата предлага видимост в реално време и прогнозен анализ на мрежата от компании на Fortune 500, както и на логистични фирми от трети страни. Изградената мрежата за проследяване на натоварването позволява на спедиторите и превозвачите да си сътрудничат с различни организации по целия свят.


FourKites фокусира вниманието си върху интелигентен алгоритъм за проследяване като използва данни, събирани в реално време от собствените си GPS, ELD и телематични мрежи, комбинирани с прогнозирано време, трафик и специфичен за режима маршрут, като по този начин генерира точни прогнози за времето на пристигане.

Фирма: Project44
Основатели: Jett McCandless, Wally Ibrahim
Стартиране: 2014
Седалище: Чикаго, САЩ
Социални медии: LinkedIn, Twitter
Уебсайт: www.project44.com


Мисията на Project44 е да създаде нова ера в логистиката, която да е базирана на доверие и прозрачност в транспортните мрежи за доставки. Project44 събира повече от 90 милиона долара финансиране за да създаде най-глобалната платформа за проследяване на веригата за доставки в световен мащаб.


Чрез свързване, автоматизиране и осигуряване на видимост в ключовите транспортни процеси, p44 помага на спедиторите и доставчиците на логистични услуги да съкратят времето, необходимо за извършването на определен вид операция. Използвайки силата на платформата p44, организациите са в състояние да увеличат оперативната ефективност, да намалят разходите и да подобрят производителността на корабоплаването. Project44 предлага достъп до повече от 8,5 милиона превозни средства в световен мащаб.


В заключение, си позволяваме да припомним, че тези проекти поставят стълбовете на новото поколение логистика. Този тип стратегии са с голяма сложност, включват ангажирането на редица доставчици и консултанти и в същото време изискват голям ресурс от вътрешния екип на всяка една логистична компания.

 

 

 

Ние използваме бисквитки.